INFORMACJA

Uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych będą...

ZEBRANIE Z RODZICAMI – FORMA ZDALNA

Szanowni Państwo w dniach 01-05.02.2021 r. odbędą się zebrania z rodzicami w formie zdalnej. O szczegółach i przebiegu zostaną Państwo poinformowani przez wychowawców poprzez dziennik elektroniczny.

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Jak przekazać 1% podatku? Podczas wypełniania formularza PIT wpisz: KRS: 0000270261 oraz poniższy cel szczegółowy: SP W ŁUBNIE 8232 DZIĘKUJEMY !!!!

GRY I ZABAWY KLAS I-III Z ZIMĄ W TLE

Zima dostarcza wszystkim dzieciom wielu okazji do obserwowania zjawisk, które nie występują w innych porach roku. Warto wykorzystać je jako motyw przewodni gier i zabaw, które pojawiają się na lekcji wychowania fizycznego. Dziecko wtedy rozwija...

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Bezpieczne zabawy podczas białych ferii”

Konkurs fotograficzny pn. „Bezpieczne zabawy podczas białych ferii”   Uczniowski Klub Sportowy ,,Łubienka” zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. „Bezpieczne zabawy podczas białych ferii”. Jego głównym celem jest propagowanie bezpiecznych i atrakcyjnych...

Nauka w klasach I-III szkół podstawowych

W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie. Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas I-III : https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3...

ŻYCZENIA

https://drive.google.com/file/d/1HvsorRpzCUycid4hK_-7XoLTFHUjU3c6/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1X9KtHNSC7DwlZNRXkk_0AEpjlQDte7No/view?usp=sharing                    

Skip to content