Kadra Nauczycielska

Kadra nauczycielska

Imię i nazwisko Nauczane przedmioty  Wychowawstwo

 

Roman  Mryczko Wychowanie fizyczne, Dyrektor szkoły
Marta Mucha Język polski ………………………………………………………………
Monika  Zielińska Język angielski ……………………………………………………………..
Diana  El Jaoudi Język niemiecki, język angielski
Grażyna  Spryszak Język polski, biblioteka Klasa IV
Jolanta  Zabój Matematyka, fizyka, informatyka, technika Klasa VII
Ewa Sawczak Przyroda, matematyka ……………………………………………………………..
Anna Kot zajęcia rewalidacyjne ……………………………………………………………..
Krystyna  Węgrzyn Wychowanie fizyczne Klasa VIII
Grażyna  Wielgos Edukacja wczesnoszkolna Klasa I
Agnieszka Łazor Edukacja wczesnoszkolna Klasa II
Diana  Łukasiewicz Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne Klasa III
Aneta  Makar-Kocaj Odział  przedszkolny Klasa 0
Krystyna  Toczek Historia, geografia, wiedza
o społeczeństwie
Klasa  V
Piotr  Sarnicki Edukacja dla bezpieczeństwa ……………………………………….
Mirosława  Sowa Chemia, biologia ……………………………………….
Ks. Stanisław  Borkowski Religia ……………………………………….
Agnieszka  Myćka Religia ……………………………………….
Jakub Trybalski Muzyka, plastyka ……………………………………….