Kadra Nauczycielska

Kadra nauczycielska

Imię i nazwisko Nauczane przedmioty  Wychowawstwo

 

Roman  Mryczko Wychowanie fizyczne, Dyrektor szkoły
Kazimiera  Baran Matematyka, fizyka ………………………………………………………………
Renata  Trzyna Język polski Klasa V
Monika  Zielińska Język angielski ……………………………………………………………..
Diana  Wasylowska-Kilon Język niemiecki
Grażyna  Spryszak Język polski, biblioteka Klasa III gimnazjum
Jolanta  Zabój Matematyka, fizyka, informatyka, technika Klasa VI
Wiesława  Polewka Przyroda ……………………………………………………………..
Elżbieta  Marszałek Matematyka ……………………………………………………………..
Krystyna  Węgrzyn Wychowanie fizyczne Klasa VII
Grażyna  Wielgos Edukacja wczesnoszkolna Klasa III
Danuta  Gdyczyńska Edukacja wczesnoszkolna Klasa I
Diana  Łukasiewicz Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne Klasa II
Aneta  Makar-Kocaj Odział  przedszkolny Klasa 0
Krystyna  Toczek Historia, geografia, wiedza
o społeczeństwie.
Klasa  IV
Piotr  Sarnicki Edukacja dla bezpieczeństwa ……………………………………….
Mirosława  Sowa Chemia, biologia ……………………………………….
Ks. Stanisław  Borkowski Religia ……………………………………….
Agnieszka  Myćka Religia ……………………………………….
Jakub Trybalski Muzyka, plastyka ……………………………………….