PLAN LEKCJI

 

 

PLAN LEKCJI

w Zespole Szkół Nr 3 w Łubnie

Rok szkolny 2016/2017

Klasa I S P

Nr lekcji Czas trwania lekcji
od –  do

 

 

Poniedziałek

 

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

1. 8:00 –  8:45 Ed. Polonistyczna

 

Ed. matematyczna Ed. polonistyczna J. angielski Ed. matematyczna
2. 8:50 – 9:35 Ed. Matematyczna

 

Ed. polonistyczna Ed. matematyczna Wych. fizyczne Ed. polonistyczna
3. 9:40 – 10:25 Ed. Społeczna

 

Ed. plastyczna Ed. muzyczna Zaj. komputerowe Zaj. techniczne
4. 10:55 – 11:40 Wych. fizyczne

 

Wych. fizyczne J. angielski Ed. polonistyczna Religia
5. 11:50 – 12:35   Religia  

 

Ed. przyrodnicza  

 

 

 

 

 

 

 

Klasa II  S P

Nr lekcji Czas trwania lekcji
od –  do

 

 

Poniedziałek

 

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

1. 8:00 –  8:45 Ed. matematyczna

 

Ed. polonistyczna Ed. matematyczna Ed. polonistyczna Ed. matematyczna
2. 8:50 – 9:35 Wych. fizyczne

 

Ed. matematyczna Ed. polonistyczna Ed. matematyczna Ed. polonistyczna
3. 9:40 – 10:25 J. angielski

 

Wych. fizyczne J. angielski Wych. fizyczne Religia
4. 10:55 – 11:40 Ed. Polonistyczna

 

Religia Ed. plastyczna Zajęcia komputerowe Ed. społeczna
5. 11:50 – 12:35 Ed. przyrodnicza

 

Ed. muzyczna Zajęcia techniczne    

 

 

 

 

 

 

 

Klasa III S P

Nr lekcji Czas trwania lekcji
od –  do

 

 

Poniedziałek

 

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

1. 8:00 –  8:45 Ed. polonistyczna

 

Ed. polonistyczna Religia Wych. fizyczne Ed. polonistyczna
2. 8:50 – 9:35 Ed. matematyczna

 

Ed. matematyczna Wych. fizyczne J. angielski Zajęcia komputerowe
3. 9:40 – 10:25 Ed. społeczna

 

Ed. plastyczna Ed. Polonistyczna Religia J. angielski
4. 10:55 – 11:40 Ed. przyrodnicza

 

Zajęcia  techniczne Ed. matematyczna Ed. Polonistyczna Ed. matematyczna
5. 11:50 – 12:35 Wych. fizyczne  

 

  Ed. matematyczna Ed. muzyczna
6. 12:40 – 13:25    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Klasa IV S P

Nr lekcji Czas trwania lekcji
od –  do

 

 

Poniedziałek

 

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

1. 8:00 –  8:45 Muzyka

 

Matematyka J. polski J. polski J. polski
2. 8:50 – 9:35 J. polski

 

J. polski Religia Matematyka Matematyka
3. 9:40 – 10:25 Wych. fizyczne

 

Historia Matematyka Zaj. komputerowe Religia
4. 10:55 – 11:40 J. angielski

 

Zaj. techniczne Wych. fizyczne Wych. fizyczne Zaj. z wychowawcą
5. 11:50 – 12:35 Przyroda

 

J. angielski Przyroda Przyroda Wych . fizyczne
6. 12:40 – 13:25  

 

Plastyka     J. angielski

 

 

 

 

 

 

 

Klasa V S P

Nr lekcji Czas trwania lekcji
od –  do

 

 

Poniedziałek

 

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

1. 8:00 –  8:45 J. polski

 

J. polski J. angielski J. polski Religia
2. 8:50 – 9:35 Matematyka

 

Historia J. polski J. angielski Wych. fizyczne
3. 9:40 – 10:25 Muzyka

 

Wych. fizyczne Zaj. techniczne Matematyka Matematyka
4. 10:55 – 11:40 Przyroda

 

Plastyka Przyroda Wych. fizyczne J. polski
5. 11:50 – 12:35 Zaj. z wychowawcą

 

Religia Zaj. komputerowe Przyroda J. polski
6. 12:40 – 13:25 Wych. fizyczne

 

J. angielski Religia   W d Ż w R

 

 

 

 

 

 

 

Klasa VI S P

Nr lekcji Czas trwania lekcji
od –  do

 

 

Poniedziałek

 

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

1. 8:00 –  8:45 Matematyka

 

Historia Matematyka Matematyka Religia
2. 8:50 – 9:35 Muzyka

 

Zajęcia. komputerowe Historia J. polski Plastyka
3. 9:40 – 10:25 Przyroda

 

Matematyka J. polski Przyroda J. polski
4. 10:55 – 11:40 J. polski

 

J. angielski Przyroda J. angielski Matematyka
5. 11:50 – 12:35 Zajęcia techniczne

 

J. polski Zaj. z wychowawcą Wych. fizyczne J. angielski
6. 12:40 – 13:25 Wych. fizyczne

 

Wych. fizyczne Religia J. polski Wych. fizyczne
7. 13:30 – 14:15  

 

       

 

 

 

 

 

 

Klasa I Gimnazjum

Nr lekcji Czas trwania lekcji
od –  do

 

 

Poniedziałek

 

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

1. 8:00 –  8:45 Wych. fizyczne

 

Wych. fizyczne Matematyka J. polski Wych. fizyczne
2. 8:50 – 9:35 J. polski

 

J. polski J. polski Geografia J. polski
3. 9:40 – 10:25 Chemia

 

Plastyka Religia Fizyka Historia
4. 10:55 – 11:40 Muzyka

 

Historia J. niemiecki Religia J. angielski
5. 11:50 – 12:35 Biologia

 

J. niemiecki J. angielski Zaj. z wychowawcą Matematyka
6. 12:40 – 13:25 Matematyka

 

Matematyka   Chemia Informatyka
7. 13:30 – 14:15    

 

  J. angielski  

 

 

 

 

 

Klasa II Gimnazjum

Nr lekcji Czas trwania lekcji
od –  do

 

 

Poniedziałek

 

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

1. 8:00 –  8:45 Wych. fizyczne

 

Wych. fizyczne J. polski W do Ż w R Wych. fizyczne
2. 8:50 – 9:35 Matematyka

 

Historia Zaj. techniczne Matematyka Matematyka
3. 9:40 – 10:25 Zajęcia artystyczne

 

J. polski J. niemiecki Biologia J. polski
4. 10:55 – 11:40 J. polski

 

Matematyka Wiedza
o społeczeństwie
Chemia Religia
5. 11:50 – 12:35 J. angielski

 

Fizyka Religia J. angielski Fizyka
6. 12:40 – 13:25 Biologia

 

J. niemiecki Wych. fizyczne Geografia Historia
7. 13:30 – 14:15 Wych. fizyczne

 

Wych. fizyczne J. angielski J. polski Zajęcia
z wychowawcą
8. 14:20 – 15:05       Wych. fizyczne

 

Wych. fizyczne

 

 

 

 

 

 

 

Klasa III  Gimnazjum

Nr lekcji Czas trwania lekcji
od –  do

 

 

Poniedziałek

 

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

1. 8:00 –  8:45 J. polski

 

Ed. dla bezpieczeństwa Matematyka Matematyka Matematyka
2. 8:50 – 9:35 Chemia

 

Zajęcia artystyczne J. polski Geografia Informatyka
3. 9:40 – 10:25 Zajęcia techniczne

 

Fizyka Historia J. polski J. polski
4. 10:55 – 11:40 Geografia

 

J. polski Religia Biologia Religia
5. 11:50 – 12:35 Matematyka

 

Matematyka Wiedza o społeczeństwie J. angielski J. niemiecki
6. 12:40 – 13:25 Historia

 

J. angielski Wych.  fizyczne W do Ż w R Zajęcia
z wychowawcą
7. 13:30 – 14:15 Wych. fizyczne

 

Wych. fizyczne J. niemiecki   Wych. fizyczne