Kadra Nauczycielska

Kadra nauczycielska

Imię i nazwisko Nauczane przedmioty  Wychowawstwo

 

Roman  Mryczko Wychowanie fizyczne, Dyrektor szkoły
Kazimiera  Baran Matematyka, fizyka ………………………………………………………………
Renata  Trzyna Język polski ……………………………………………………………..
Monika  Zielińska Język angielski ……………………………………………………………..
Diana  Wasylowska-Kilon Język niemiecki Klasa III gimnazjum
Grażyna  Spryszak Język polski, biblioteka Klasa i gimnazjum
Jolanta  Zabój Matematyka, fizyka, informatyka, technika Klasa IV-V
Wiesława  Polewka Przyroda ……………………………………………………………..
Elżbieta  Marszałek Matematyka ……………………………………………………………..
Krystyna  Węgrzyn Wychowanie fizyczne Klasa VI
Grażyna  Wielgos Edukacja wczesnoszkolna Klasa I
Danuta  Gdyczyńska Edukacja wczesnoszkolna Klasa II
Diana  Łukasiewicz Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne Klasa III
Aneta  Makar-Kocaj Odział  przedszkolny Klasa 0
Krystyna  Toczek Historia, geografia, wiedza
o społeczeństwie.
Klasa II gimnazjum
Piotr  Sarnicki Edukacja dla bezpieczeństwa ……………………………………….
Mirosława  Sowa Chemia, biologia ……………………………………….
Ks. Stanisław  Borkowski Religia ……………………………………….
Agnieszka  Myćka Religia ……………………………………….
Jakub Trybalski Muzyka, plastyka ……………………………………….