Kadra Nauczycielska

Kadra nauczycielska

Imię i nazwisko Nauczane przedmioty  Wychowawstwo

 

Roman  Mryczko Wychowanie fizyczne, Dyrektor szkoły
Kazimiera  Baran Matematyka, fizyka ………………………………………………………………
Renata  Trzyna Język polski Klasa IV
Monika  Zielińska Język angielski ……………………………………………………………..
Diana  Wasylowska-Kilon Język niemiecki
Grażyna  Spryszak Język polski, biblioteka Klasa II gimnazjum
Jolanta  Zabój Matematyka, fizyka, informatyka, technika Klasa
Wiesława  Polewka Przyroda ……………………………………………………………..
Elżbieta  Marszałek Matematyka ……………………………………………………………..
Krystyna  Węgrzyn Wychowanie fizyczne Klasa
Grażyna  Wielgos Edukacja wczesnoszkolna Klasa II
Danuta  Gdyczyńska Edukacja wczesnoszkolna Klasa III
Diana  Łukasiewicz Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne Klasa I
Aneta  Makar-Kocaj Odział  przedszkolny Klasa 0
Krystyna  Toczek Historia, geografia, wiedza
o społeczeństwie.
Klasa  III gimnazjum
Piotr  Sarnicki Edukacja dla bezpieczeństwa ……………………………………….
Mirosława  Sowa Chemia, biologia ……………………………………….
Ks. Stanisław  Borkowski Religia ……………………………………….
Agnieszka  Myćka Religia ……………………………………….
Jakub Trybalski Muzyka, plastyka ……………………………………….